`Voorkom hooikoorts jaarrond, trek Ambrosia uit de grond!`

Help mee de Ambrosia te bestrijden.

 

Ambrosia is een plant die niet van nature in ons land voorkomt maar uit Amerika is aangevoerd. Tot voor kort maar weinig verspreid, lijkt het erop dat de plant zich de laatste jaren lijkt sterk uitbreidt. Het probleem daarbij is dat de Ambrosia vanwege zijn irriterende stuifmeel een belangrijke hooikoortsplant is, wereldwijd zelfs de meest beruchte. Ze kan daarmee veel ellende veroorzaken. Als oorzaken van de uitbreiding noemt men warmer wordende klimaat en het feit dat de zaden nog veel verspreid worden met zaadmengsels voor kippen en kooivogels, (hetgeen men overweegt te verbieden).

 

In ons land komen drie soorten voor, waarvan Alsemambrosia de belangrijkste is. Men treft ze meestal aan op wegbermen, in tuinen, randen van akkers, bouwterreinen en andere ´ruige´plekken binnen en buiten de bebouwde kom. Het is een plant die soms laag blijft, maar kan uitgroeien tot wel 150 cm. De plant is met zijn typische dubbelgeveerde en tegenover elkaar staande bladeren en roodachtige en behaarde stengels weinig opvallend en kan verward worden met kruiden als bijvoet en boerenwormkruid. Zie ook de afbeelding. De planten bloeien in de nazomer (eind augustus tot oktober). Een en ander wordt op het internet uitvoerig toegelicht, onder meer op de website van de voedsel- en warenautoriteit: http://vwa.nl/onderwerpen/gevaren/dossier/ambrosia/hoe-herken-ik-ambrosia

 

Het gaat er nu om, te voorkomen dat de Ambrosia vaste voet aan de grond krijgt en ons land. Door nú actie te ondernemen kunt u eraan bijdragen dat de plant zich niet definitief vestigt in Nederland! U kunt 2 dingen doen: planten verwijderen of waarnemingen doorgeven.

 

Wilt u zelf planten verwijderen?

Begin augustus is dan de beste tijd. De planten zijn dan makkelijk te herkennen maar bloeien nog niet. Belangrijk: draag handschoenen want het blad kan irriteren. Gooi de planten nooit op een hoop of in een groencontainer, want dan weten ze vaak alsnog zaad te vormen en zich verder te verspreiden. De planten moeten in een dichtgebonden zak de vuinisbak in. Het is aan te raden enkele keren op de groeiplaatsen terug te komen en zonodig nogmaals te maaien want de planten kunnen zich na een maaibeurt herstellen en binnen twee weken alsnog in bloei komen.

 

Wilt u waarnemingen doorgeven?

Daar zijn we heel blij mee want:

-We kunnen de gemeente (Deurne) inseinen waar wellicht een extra maaibeurt nodig is;

-We kunnen gegevens over het probleem verzamelen waarmee wij en anderen de verspreiding van de plant in de gaten kunnen houden. Want Ambrosia is hardnekkig en de bestrijding vraagt zorg.

 

Stichting de Ossenbeemd stelt daarom een meldpunt in.

Ziet u planten die mogelijk of met zekerheid de ambrosia betreffen, stuur u dan een E-mailbericht aan info@ossenbeemd.nl met als onderwerp "ambrosia". Bent u niet zeker van de determinatie, kijkt u dan op bovengenoemde website of stuur een digitale foto mee met uw melding.

 

Geef in uw melding -zo mogelijk- de volgende gegevens aan:

• de locatie, nauwkeurig tot op enkele tientallen meters

Bijvoorbeeld aan de hand van de postcode en/of een straatnaam plus huisnummers in de buurt

• een korte omschrijving van de locatie (tuin, wegberm…..)

• Aantal en omvang van de planten en of ze al eens geheel of ten dele verwijderd zijn.

• Datum van de waarneming

• Eventuele opmerkingen.

 

terug naar Groenloket

Agenda

Berichten

Vanaf Pinkstermaandag 1 juni zijn we weer open voor Publiek. Wel zijn er enkele beperkende maatregelen genomen i.v.m. het coronavirus.

-------------------------------------------------

Geen Markt Groen Deurne 2020. Vanwege de grote onduidelijkheid wat wel mogelijk is in september hebben we besloten dit jaar geen Markt Groen Deurne te organiseren.

--------------------------------------------------

Wij werken zonder subsidie en hebben uw steun hard nodig: al vanaf € 15,= per jaar wordt u lid van onze Vriendenkring. Klik hier voor meer informatie.

-------------------------------------------------

Ook u kunt voor uw vergaderingen of activiteiten gebruik maken van ons bezoekerscentrum. Houdt u er rekening mee, dat i.v.m. de noodzakelijke onderlinge afstand van 1,5 meter, het zaaltje slechts voor een 10-tal bezoekers toegankelijk is.

Stuur een mailtje naar info@ossenbeemd.nl voor nadere informatie.