Lees >HIER over de activiteiten van het duurzaamheids café.

Volg live de opbrengst van de zonnepanelen op het bezoekerscentrum van de Ossenbeemd.

http://upp.nl/application/chart/63

Duurzaamheid 

Om tegemoet te komen aan de landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en natuur- en milieueducatie zal de Ossenbeemd zich verder moeten ontwikkelen. Om nieuwe doelgroepen te kunnen bereiken zal de Ossenbeemd een vertaalslag moeten maken naar de consument. Door het zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners kan de Ossenbeemd de lokale verankering van het centrum versterken. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijven die zich specialiseren op het terrein van duurzaamheid, maar ook aan samenwerking met het groen onderwijs, zoals De Groene Campus in Helmond, en overheden, zoals gemeente, provincie en de SRE.

 

In de komende jaren zal daarom aandacht besteed worden aan de herpositionering van ons centrum, het vergroten van expertise op het gebied van duurzaamheid, het zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners en het bieden van een kwalitatief goed educatief aanbod voor het onderwijs.

 

Hierbij zal vooral gekeken worden naar de mogelijkheid uit te groeien tot een informatiecentrum op het gebied van duurzaamheid.

Duurzaam leven en wonen, het aanleggen van voorbeeldtuinen waarin aandacht besteedt wordt aan het vergroten van de biodiversiteit binnen de gemeente Deurne en kennismaking met de unieke groene omgeving van Deurne zijn daarom thema’s waar de Ossenbeemd zich in zal specialiseren. De Ossenbeemd draagt die kennis op een verantwoorde wijze over door betrouwbare voorlichting, klantgericht handelen, goede doorverwijzing en aansprekende voorbeelden.

 

Lees hier de digitale lesbrief duurzaamheid (.pdf bestand)

Biodiversiteit in je achtertuin

 

Onze aarde wordt bevolkt door heel veel dieren, planten en micro-organismen. Biologen hebben tot nu toe zo’n 1,9 miljoen soorten beschreven en er worden nog steeds nieuwe soorten ontdekt. Men schat dat het totale aantal soorten zo’n 4 tot 10 keer zo groot is als nu bekend. Vooral in tropische regenwouden en op koraalriffen worden nog steeds nieuwe soorten verwacht. Maar het aantal soorten neemt al jaren af. Niet door natuurlijke gebeurtenissen, maar door ingrijpen van de mens.

Een verarming van de soortenrijkdom is niet alleen jammer, maar ook vormt het een bedreiging voor het natuurlijk evenwicht, de kwaliteit en het voortbestaan van ieder leven, ook het onze, op deze planeet.

De oorzaken zijn bekend: klimaatverandering, milieuverontreiniging, overbevissing, verlies aan natuurlijke habitat…

 

Om de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan moet er op wereldniveau worden ingegrepen. Daarom is in 1992 door de Verenigde Naties het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD) gesloten. Daaraan doen 168 landen actief mee.

Maar ook de individuele burger kan op lokaal niveau een bijdrage leveren.

Op het terrein van de Ossenbeemd is het beheer erop gericht om een zo groot mogelijke variatie aan inheemse planten en daarmee ook insecten, vogels en andere dieren te bevorderen. Zo kan met praktische voorbeelden worden getoond welke mogelijkheden er zijn om zelf de biodiversiteit in je achtertuin te vergroten. Al die tuintjes samen vormen immers een aanzienlijk oppervlak aan natuurwaarde binnen het stedelijk gebied.

 

terug naar Home

Berichten

 

Kom op 8 september langs voor de Markt Groen Deurne 2019 op de Ossenbeemd. Voor meer informatie Klik HIER.

-------------------------------------------------

Klik HIER om de lijst te zien met alle deelnemers van de Markt Groen Deurne 2019.

-------------------------------------------------

Dit hele seizoen (tot 1 november 2019) is op de Ossenbeemd een mini-expositie te zien van Emilie Jegerings en Catharina Driessen on de naam “Peel in Licht”. Klik HIER voor meer informatie.

-------------------------------------------------

De Ossenbeemd is op zoek naar gastvrouwen en gastheren. Ben je geïnteresseerd, lees dan hier verder.

-------------------------------------------------

Wij werken zonder subsidie en hebben uw steun hard nodig: al vanaf € 15,= per jaar wordt u lid van onze Vriendenkring. Klik hier voor meer informatie.

-------------------------------------------------

Ook u kunt voor uw vergaderingen of activiteiten gebruik maken van ons bezoekerscentrum. Stuur een mailtje naar info@ossenbeemd.nl voor nadere informatie of bel even tijdens onze openingstijden.