Financiële ondersteuning 

De Ossenbeemd ontvangt geen structurele subsidies en is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van bijdragen van particulieren en bedrijven. Daarnaast is het soms mogelijk voor nieuwe projecten een beroep te doen of op specifieke fondsen op het terrein van natuur, milieu en duurzaamheid.

 

Donaties

De toegang tot de Ossenbeemd is gratis, wel heeft u de mogelijkheid bij uw bezoek een kleine donatie te doen in de daarvoor bestemde bus op ons terrein.

Ook is een jaarlijkse donatie voor de Ossenbeemd mogelijk, u wordt dan vriend van de Ossenbeemd! Klik hier voor meer informatie.

 

Anbi

Per 1 januari 2015 beschikt de Ossenbeemd over de Anbi-status.

Voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) gelden belastingvoordelen bij erven, schenken en giften.

Dit betekent dat u onder bepaalde voorwaarden giften aan de Ossenbeemd kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Zie hiervoor www.belastingdienst.nl bij voorwaarden voor het aftrekken van (periodieke) giften. Daarnaast hoeft de Ossenbeemd geen erf- of schenkbelasting te betalen.

De Anbi-status is verkregen op basis van de volgende gegevens:

 

Naam van de instelling : Stichting Natuur- en Milieu Educatie Centrum de Ossenbeemd

RSIN/fiscaal nummer: 806179703

Contactgegevens: Haageind 31, 5751BB Deurne, tel. 0493 320457

 

Doelstelling:

De stichting is op 22 februari 1995 opgericht met als doelstelling:

- ertoe bij te dragen dat de bevolking/doelgroepen zich bewust wordt van de relatie tussen de mens, zijn cultuur en de levende en niet-levende omgeving, het opraken van energie en natuurlijke voorraden daaronder begrepen;

- Mogelijkheden te scheppen voor het tot stand komen van de bewustwording, via zelf beleven, zelf ontdekken en kennisverrijking;

- Te bevorderen dat mensen op grond van deze bewustwording gemotiveerd kunnen kiezen voor de wijze waarop nu en in de toekomst behoud en verbetering van de kwaliteit van natuur en milieu tot uitdrukking worden gebracht in hun handelen;

- Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van natuur- en milieubesef;

- Het bevorderen dat daadwerkelijk wordt gewerkt aan de bescherming van de natuur, het landschap en het milieu.

 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Eindhoven onder dossiernummer 41093431.

 

Bestuurssamenstelling: het bestuur bestaat uit maximaal 5 personen

De namen van de bestuurders : Dick van der Star, voorzitter; Bert Mennen, secretaris; Jos van de Berkmortel, penningmeester; Benny Munsters, lid.

 

Beloningsbeleid: Er worden geen beloningen verstrekt voor de werkzaamheden van de bestuurders. De Ossenbeemd werkt volledig met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten in dienst.

 

Financiële verantwoording 2018 (.zip bestand)

Jaarverslag 2016 (bijlage)

Beleidsvoornemens 2017 (bijlage)

 

 

 

terug naar Home

Berichten

 

Kom op 8 september langs voor de Markt Groen Deurne 2019 op de Ossenbeemd. Voor meer informatie Klik HIER.

-------------------------------------------------

Klik HIER om de lijst te zien met alle deelnemers van de Markt Groen Deurne 2019.

-------------------------------------------------

Dit hele seizoen (tot 1 november 2019) is op de Ossenbeemd een mini-expositie te zien van Emilie Jegerings en Catharina Driessen on de naam “Peel in Licht”. Klik HIER voor meer informatie.

-------------------------------------------------

De Ossenbeemd is op zoek naar gastvrouwen en gastheren. Ben je geïnteresseerd, lees dan hier verder.

-------------------------------------------------

Wij werken zonder subsidie en hebben uw steun hard nodig: al vanaf € 15,= per jaar wordt u lid van onze Vriendenkring. Klik hier voor meer informatie.

-------------------------------------------------

Ook u kunt voor uw vergaderingen of activiteiten gebruik maken van ons bezoekerscentrum. Stuur een mailtje naar info@ossenbeemd.nl voor nadere informatie of bel even tijdens onze openingstijden.