Succes voor Groenloket.

 

Deze maand hebben de deelnemers aan het Groenloket hun jaarlijkse bijeenkomst gehouden in de Ossenbeemd. Deze vrijwilligers zetten zich in om Deurne te verfraaien en te ‘vergroenen’ zonder dat het de Gemeente een cent kost. Dit was ook de afspraak bij het van start gaan van het project. Daarmee is het Groenloket een mooi voorbeeld van Deurne ‘Koerst op eigen Kracht’.

Inmiddels wordt er nu al enkele jaren gewerkt aan diverse projecten. De Stuurgroep wordt gevormd door grondeigenaren, zoals Gemeente, Waterschap, Brabants Landschap en ZLTO. Omdat een grondeigenaar altijd verantwoordelijk blijft voor wat er op zijn grond wordt uitgevoerd dient hij als eerste toestemming te verlenen. De Ossenbeemd zorgt voor de coördinatie bij de uitvoering van de plannen. Zo wordt er jaarlijks een bijeenkomst gehouden om met elkaar te kijken hoe de verschillende projecten lopen.

 

In het begin waren het voornamelijk de Wildbeheereenheden en de Imkers die in het veld aan de slag gingen. We zien nu dat ook anderen de weg naar het Groenloket hebben gevonden. De Wildbeheereenheid Deurne richt zich met haar projecten op de verbetering van de biodiversiteit, op het vormen van rustgebieden en het plaatsen en onderhouden van wildspiegels. Zo worden heidepaden in eren hersteld en ongebruikte wegen in de bossen afgesloten door deze aan te planten. Na een inventarisatie van aanrijdingen van wild zijn op de risico wegen wildspiegels geplaatst. Rust en ruimte is voor de fauna van groot belang.

 

De Imkervereniging Sint Ambrosius concentreert zich op het leefgebied van de bij en aanverwanten soorten. Ongebruikte veldjes worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel, mooi om te zien en goed voor de bijen. Daar waar mogelijk worden drachtbomen geplant, bomen waar de bij baat bij heeft. Het belangrijkste is misschien nog wel dat de Gemeente zich laat adviseren door de Imkers bij het kiezen van een boomsoort.

 

Maar ook rond het station van Deurne zijn verfraaiingsacties gestart. Ook daar zijn percelen ingezaaid en is er voor de reiziger een drinkwater voorziening geplaatst. Dit particuliere initiatief leidt tot nog meer acties om het station en de omgeving een leuker aanzicht te geven, voor onze inwoners en voor de bezoekers.

 

Nog steeds komen er nieuwe ideeën binnen. Kunnen we het spoelwater dat bij het waterpompstation geloosd wordt niet hergebruiken in de omgeving? Het hoeven echt geen grote projecten te zijn. Met kleinschalige projecten is de leefbaarheid, en de flora en fauna zeker gebaat. Wacht niet op anderen maar ga na wat je zelf kunt bijdragen.

 

Tijdens de bijeenkomst zijn alle projecten aan de orde gekomen. Knelpunten worden aangekaart en ervaringen zijn gedeeld. De bijeenkomst is een ontmoetingsplek van mensen die in de eigen omgeving willen bijdragen aan verfraaiing van ons leefgebied, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

 

Als je interesse hebt om mee te doen of heb je zelf een idee meld je dan bij de Ossenbeemd. Heb je geen helpers om het uit te voeren kunnen we samen kijken of anderen er mee de schouders onder willen zetten.

Belangrijk zijn de volgende twee uitgangspunten: initiatiefnemers ontvangen geen financiële steun van de Gemeente en de aanvrager moet zelf voor de uitvoering zorgen of uitvoerders vinden. De Ossenbeemd kan daarbij eventueel behulpzaam zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Gemeente Deurne of van de Ossenbeemd onder Groenloket.

Berichten

De Ossenbeemd is op zoek naar gastvrouwen en gastheren. Ben je geïnteresseerd, lees dan hier verder.

-------------------------------------------------

Help mee om Deurne groen te maken! Als je interesse hebt om mee te doen of heb je zelf een idee meld je idee dan bij het Groenloket. Lees hier verder.

-------------------------------------------------

Wij werken zonder subsidie en hebben uw steun hard nodig: al vanaf € 15,= per jaar wordt u lid van onze Vriendenkring. Klik hier voor meer informatie.

-------------------------------------------------

Ook u kunt voor uw vergaderingen of activiteiten gebruik maken van ons bezoekerscentrum. Stuur een mailtje naar info@ossenbeemd.nl voor nadere informatie of bel even tijdens onze openingstijden.