Dinsdag 9 januari.

Ossenbeemdlezing van vogelwerkgroep De Kulert

Het verhaal van de Buizerd!

 

De buizerd is onze talrijkste en misschien ook onze bekendste roofvogel. Vaak wordt hij hoog in de lucht waargenomen. Rondjes zwevend en daarbij al of niet miauwend. Dan weer zittend in een boom aan de bosrand of op een paal in het weiland. In dit laatste geval ogenschijnlijk een beetje suffig rondkijkend. Schijn bedriegt echter. De vogel zit dan meestal op de uitkijk en via deze zit-en-wacht strategie probeert hij vroeg of laat zijn slag te slaan en een argeloze prooi te overrompelen.

De buizerd is een roofvogel die alleen al door zijn afmetingen tot de verbeelding spreekt. Veel verder dan het geijkte ‘roofvogel op een paal’ komen veel mensen meestal niet, terwijl men graag meer over de vogel aan de weet zou willen komen.

Welnu aan die vaak geuite wens willen vogelwerkgroep ‘De Kulert’ en het Natuur- en Milieucentrum De Ossenbeemd in Deurne graag voldoen door het organiseren van een lezing die helemaal in het teken van de buizerd staat. Op deze avond zal Gerard Compiet het o.m. hebben over

 

-de veldkenmerken en het zintuiggebruik

-het buizerdbiotoop

-de jachtstrategieën en de prooikeuze

-de broedbiologie

-de buizerd tijdens de trek

-de relatie met andere organismen

-de verhouding buizerd/mens vroeger en nu.

 

Deze lezing verschaft u een duidelijk beeld van het wel en wee van de buizerd. U zult daarna tijdens uw wandelingen met meer plezier en kennis van zaken naar de buizerd kijken.

 

Deze ‘buizerdavond’ wordt gehouden op dinsdag 9 januari a.s. vanaf 20.00 uur in het Natuur- en milieucentrum De Ossenbeemd, Haageind 31 in Deurne.

Entree: € 2,50 incl. een kop koffie/thee. Leden van de vogelwerkgroep en vrijwilligers en vrienden van de Ossenbeemd hebben gratis toegang.

Berichten

Het boek 'Natuurgebieden in Noord-Brabant, Ontstaan, Ontginning en Natuurontwikkeling' is nu verkrijgbaar. Op 23 november was het eerste exemplaar aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Lees hier meer.

-------------------------------------------------

De Ossenbeemd is op zoek naar gastvrouwen en gastheren. Ben je geïnteresseerd, lees dan hier verder.

-------------------------------------------------

Help mee om Deurne groen te maken! Als je interesse hebt om mee te doen of heb je zelf een idee meld je idee dan bij het Groenloket. Lees hier verder.

-------------------------------------------------

Wij werken zonder subsidie en hebben uw steun hard nodig: al vanaf € 15,= per jaar wordt u lid van onze Vriendenkring. Klik hier voor meer informatie.

-------------------------------------------------

Ook u kunt voor uw vergaderingen of activiteiten gebruik maken van ons bezoekerscentrum. Stuur een mailtje naar info@ossenbeemd.nl voor nadere informatie of bel even tijdens onze openingstijden.