Natuurexcursies de Ossenbeemd. 

De Ossenbeemd heeft diverse natuurexcursies voor verschillende leeftijdsgroepen.

Deze worden georganiseerd in de periode april/mei/juni/juli en augustus/september/oktober.

Voor de scholen en groepen in Deurne zijn er geen kosten aan verbonden. Voor scholen en groepen buiten Deurne wordt een vergoeding gevraagd.

Deze excursies vinden plaats op vooraf afgesproken data. Meestal de woensdag- of donderdagochtend. De duur van de excursies is ongeveer 1½ uur voor de bovenbouw en 1 uur voor de onderbouw.

Na aanmelding voor een excursie ontvangt u lesmateriaal om de leerlingen vertrouwd te maken met het thema.

 

Aanmelden kan via educatie@ossenbeemd.nl

 

Excursies

-------------------------------

Bijen voor groep 1,2,3,4

Bomenpad voor groep 5,6

Vlinders voor groep 5,6

Bijen voor groep 6,7,8

Bos voor groep 7,8

Water voor groep 7,8

 

 

 

Bijenexcursie

Het is mogelijk om aan een bijenexcursie deel te nemen. Imkers en scholengidsen verzorgen dan een rondleiding en doen verschillende opdrachten met de leerlingen.

Voor groep 1,2,3,4 worden 5 posten ingericht met verschillende activiteiten verspreid over het terrein. De kinderen gaan met een begeleider van school langs de verschillende posten waar samen met een begeleider van de Ossenbeemd de activiteiten worden uitgevoerd.

Voor groep 6.7.8 worden door de leerlingen in kleine groepjes o.l.v. een scholengids allerlei opdrachten gedaan o.a. het bekijken van bloemen en insecten onder de binoculair, onderzoeken bloembezoek door de honingbij, bezoeken van de insectenwand, de spiraalberg en de bijenhal. Als voorbereiding ontvangt de school bijbehorend lesmateriaal.

 

Bomenpad

De excursie speelt zich af op en nabij het terrein van de Ossenbeemd. Rondom bomen worden o.a. zintuigen geoefend, spelletjes gedaan, gereedschappen bij houtbewerking getoond, details onder de binoculair bekeken en aan de hand van plaatjes is er een bomen zoektocht. Als voorbereiding voor de excursie ontvangt de school een Bomenkrant.

 

Vlinderexcursie

Bij de vlinderexcursie gaan leerlingen in kleine groepjes langs de verschillende posten op het terrein. Vlinders zoeken, hoe ontstaan vlinders, vlinders herkennen, kijken naar cocons onder de binoculair, uitleg bij de vlinderkooi zijn thema’s die aan de orde komen. Als voorbereiding voor de excursie ontvangt de school een lesbrief over vlinders.

Bij Beeldbank School TV zijn verschillende filmpjes over vlinders te vinden b.v.

“Van ei tot vlinder/Hoe ontstaat een vlinder?”

Als extra activiteit kan de school een vlinderkooi lenen bij de Ossenbeemd. Het kweekmateriaal daarvoor moet door de school zelf besteld worden bij www.vlinderstichting.nl

 

Bosexcursie

Bij de bosexcursie (in de "Bikkels) worden de leerlingen in kleine groepjes rondgeleid door de scholengidsen. Met een opdrachtenboekje als leidraad wordt via waarnemen, beleven en begrijpen dieper ingegaan op de geschiedenis, de samenhang en de betekenis van het bos. Als voorbereiding voor de excursie ontvangt de school een lesbrief over het bos.

 

Waterexcursie

De waterexcursie vindt plaats bij de paddenpoel op het terrein van de Ossenbeemd. Ook hier gaan de groepjes o.l.v. een scholengids rond. Voor leerlingen is het mogelijk om o.a. waterbeestjes te vangen in de poel en onder de binoculair te bekijken. Onder leiding worden allerlei opdrachten gedaan.

Als voorbereiding ontvangt de school een lesbrief.

 

terug naar Educatie

Agenda

Berichten

Vanaf Pinkstermaandag 1 juni zijn we weer open voor Publiek. Wel zijn er enkele beperkende maatregelen genomen i.v.m. het coronavirus.

-------------------------------------------------

Geen Markt Groen Deurne 2020. Vanwege de grote onduidelijkheid wat wel mogelijk is in september hebben we besloten dit jaar geen Markt Groen Deurne te organiseren.

--------------------------------------------------

Wij werken zonder subsidie en hebben uw steun hard nodig: al vanaf € 15,= per jaar wordt u lid van onze Vriendenkring. Klik hier voor meer informatie.

-------------------------------------------------

Ook u kunt voor uw vergaderingen of activiteiten gebruik maken van ons bezoekerscentrum. Houdt u er rekening mee, dat i.v.m. de noodzakelijke onderlinge afstand van 1,5 meter, het zaaltje slechts voor een 10-tal bezoekers toegankelijk is.

Stuur een mailtje naar info@ossenbeemd.nl voor nadere informatie.