Visie en doelstelling 

Visie

 

Het ontwikkelen van een duurzaam leef- en ondernemingsklimaat (inspelen op de behoefte van de samenleving) middels voorlichting en educatieve programma’s aan scholen, inwoners en ondernemers van de gemeente Deurne

 

Doelstelling

 

De stichting stelt zich volgens haar statuten ten doel:

Ertoe bij te dragen, dat de bevolking/doelgroepen zich bewust wordt van de relatie tussen de mens, zijn cultuur en de levende en de niet levende omgeving, het opraken van energie en natuurlijke voorraden daaronder begrepen.

 

De Ossenbeemd richt zich op het coördineren, stimuleren, begeleiden, organiseren en uitvoeren van natuur- en milieueducatie in Deurne (e.o.). Het centrum streeft ernaar de mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie in Deurne en directe omgeving zo optimaal mogelijk te benutten en werkt daarbij zoveel mogelijk samen met andere organisaties. De Ossenbeemd wil bijdragen aan de beleving van de natuur en stimuleert natuur- en milieubewust gedrag bij de inwoners van Deurne e.o. De Ossenbeemd draagt op deze manier bij aan leefbaarheid en duurzaamheid van Deurne.

 

Ter uitwerking van deze visie en doelstelling heeft de Ossenbeemd vier kernen benoemd (zie schema):

1 Biodiversiteit in je achtertuin.

2 Duurzaam leven en wonen.

3 Natuurlijk spelen en leren

4 Groenloket.

 

terug naar Home

Agenda

Berichten

Vanwege corona zijn we vooralsnog tot en met dinsdag 10 november voor alle publiek gesloten. We vertrouwen op je begrip.

-------------------------------------------------

Geen Markt Groen Deurne 2020. Vanwege de grote onduidelijkheid wat wel mogelijk is in september hebben we besloten dit jaar geen Markt Groen Deurne te organiseren.

--------------------------------------------------

Wij werken zonder subsidie en hebben uw steun hard nodig: al vanaf € 15,= per jaar wordt u lid van onze Vriendenkring. Klik hier voor meer informatie.

-------------------------------------------------

Ook u kunt voor uw vergaderingen of activiteiten gebruik maken van ons bezoekerscentrum. Houdt u er rekening mee, dat i.v.m. de noodzakelijke onderlinge afstand van 1,5 meter, het zaaltje slechts voor een 10-tal bezoekers toegankelijk is.

Stuur een mailtje naar info@ossenbeemd.nl voor nadere informatie.