Zon op School

 

Met de plaatsing van 3 zonnepanelen op de daken van de 18 deelnemende basisscholen en de Ossenbeemd is het project Zon op School echt van start gegaan in Zuidoost-Brabant!

 

Met dit project wordt er structureel aandacht geschonken aan het thema duurzaamheid en

duurzame energie. Kinderen kunnen hier kennis mee maken, ervaringen opdoen en dus erover leren.

Het landelijke IVN heeft een lessenpakket samengesteld, dat inmiddels al met veel succes wordt gebruikt in de provincie Zeeland. Daarom verwijst de website van Zon op School in eerste instantie naar de activiteiten in de provincie Zeeland. Ook voor de 18 basisscholen in onze regio is er leuke en zinvolle informatie af te halen van de site: http://www.zonopschool.nl/brabant.

 

Onder de volgende links zijn de aangepaste Peelland lespakketten te vinden:

inleiding Peelland 'Zon op School'

onderbouw Peelland 'Zon op School'

Middenbouw Peelland 'Zon op School'

Bovenbouw Peelland 'Zon op School'

Werkbladen 'Zon op School'

 

Dit lessenpakket kan aangevuld worden met een gastles. Op verzoek van het IVN heeft de Ossenbeemd Deurne zich bereid verklaard hier zorg voor te dragen.

Het bezoekerscentrum van de Ossenbeemd wordt daarom deels ingericht als ‘duurzaamheidsproeflokaal’. Hier kunnen de kinderen met behulp van een aantal vaste opstellingen en proefjes kennis maken met of zich verdiepen in duurzaamheid. Suggesties voor deze opstellingen zijn natuurlijk zeer welkom. Het bezoek van de basisschool kan evt. gecombineerd worden met thema's op het terrein van natuur en milieu. Hierdoor is het mogelijk grotere groepen op een dagdeel te ontvangen.

 

Er worden ook één of meer leskisten samengesteld op het terrein van duurzaamheid/duurzame energie. Deze worden onderdeel van het totale aanbod aan leskisten waarover de Ossenbeemd al beschikt en worden meegenomen in het uitleensysteem, waar alle basisscholen gebruik van kunnen maken.

 

terug naar Educatie

Agenda

Berichten

Vanwege corona zijn we vooralsnog tot en met dinsdag 10 november voor alle publiek gesloten. We vertrouwen op je begrip.

-------------------------------------------------

Geen Markt Groen Deurne 2020. Vanwege de grote onduidelijkheid wat wel mogelijk is in september hebben we besloten dit jaar geen Markt Groen Deurne te organiseren.

--------------------------------------------------

Wij werken zonder subsidie en hebben uw steun hard nodig: al vanaf € 15,= per jaar wordt u lid van onze Vriendenkring. Klik hier voor meer informatie.

-------------------------------------------------

Ook u kunt voor uw vergaderingen of activiteiten gebruik maken van ons bezoekerscentrum. Houdt u er rekening mee, dat i.v.m. de noodzakelijke onderlinge afstand van 1,5 meter, het zaaltje slechts voor een 10-tal bezoekers toegankelijk is.

Stuur een mailtje naar info@ossenbeemd.nl voor nadere informatie.