De Peelrandbreuk loopt slechts op een paar honderd meter van de Ossenbeemd. Dwars door het Heiakkerpark. De ligging van het Groot en Klein Kasteel én de ligging van de watermolen aan het Haageind heeft alles te maken met de Peelrandbreuk. Zelfs het ontstaan van de Deurnese Peel en de Mariapeel is mede te danken aan de ligging van deze breuk.

Echter weten maar zeer weinig mensen wat de Peelrandbreuk is of waar deze te vinden is.

Dat is de reden van  de Ossenbeemd als natuur- en Milieucentrum om dit bijzondere geologische verschijnsel  centraal te stellen. Dit seizoen in de vorm van de tentoonstelling Keigaaf: de Peelrandbreuk! en een aantal nieuwe vaste elementen.

Op de expositie kunnen bezoekers uitgebreid en op een unieke manier kennis maken met de Peelrandbreuk:

Onderland: een unieke ervaring

Bezoekers worden a.h.w. de ondergrond ingezogen in de interactieve video-installatie Onderland van van beeldend kunstenaar Michiel van Bakel, oorspronkelijk afkomstig uit Deurne. Met zijn interactieve video-installatie brengt hij de Peelrandbreuk op een unieke manier tot leven.

Onderland is een interactieve video over de onzichtbare ondergrond bij een fascinerend stuk natuur dat bijna niemand kent. Het brengt de Peelrandbreuk, de vegetatie, de kenmerkende wijst en hetgeen onder de grond gebeurt op een heel andere manier tot leven.

Zodra er iemand langs loopt (sonar) begint het kunstwerk te spelen. De logische opbouw in de video is gekoppeld aan de afstand van de kijker tot het scherm. Van bovengronds bos en moeras reist die via door ijzer oranje gekleurd grondwater (wijst) en wortelstelsels naar diepere aardlagen. En beleeft daar de gratis kunstwerken die niet door mensenhanden gemaakt zijn.

De bezoeker beleeft vijf stadia van de Peelrandbreuk in beeld en geluid, hoe dichterbij je komt hoe dieper je de grond in wordt gezogen.

Het videoproject komt voort uit het werk van de eco-hydroloog Jon Mensink (Avallo-advies). Er is gebruik gemaakt van opnames tijdens de sleufwerkzaamheden voor onderzoek naar de Peelrandreuk in Bakel en Uden. In een van de peilbuizen is een microfoon opgehangen, waarmee het geluid uit de Peelbodem is vastgelegd: de bezoeker leert dus met beeld en geluid de bodem steeds dieper en beter kennen.

Lakprofielen

Aansluitend op de video-installatie Onderland kunnen bezoekers genieten van een drietal lakprofielen (bodemafdrukken) van de breuk: natuurlijke kunstwerken rechtstreeks uit de breuk bij de boerderij van Bijzonder Brabants en beschikbaar gesteld door de gemeente Deurne.

Liessel aan Zee? Vondsten uit de Brink.

Ja, heel vroeger lag Liessel nog aan zee! En dat is terug te zien in een tweetal vitrines van het Museum Klok & Peel uit Asten  met vondsten van haaientanden, walviswervels, een mammoetkies uit de waterplas de Brink in Liessel, inderdaad: afkomstig uit de tijd dat Liessel nog aan zee lag!

Daarnaast heeft de Ossenbeemd de hand weten te leggen op een aantal echte mammoet-botten.

Stenen en mineralen

Vondsten van zwerfstenen en ijzeroer is kenmerkend voor de omgeving van de Peelrandbreuk. Deze worden in een breed perspectief geplaatst in de vooral ook op (gezinnen met) kinderen gerichte tentoonstelling Stenen & Mineralen, die ingaat op de oorsprong van zwerfstenen, kiezels, diamant, basalt, kalksteen, steenkool en nog veel meer.

Op de expositie is daarnaast een flinke zwerfsteen te zien, die dit jaar  op het Riet bij werkzaamheden tevoorschijn kwam: een kwartsiet net als zijn grote broer de Jaap van de Leijsing, op de markt in Liessel. En natuurlijk ook flinke stukken ijzeroer, die vanaf het begin van de ijzertijd gebruikt werd voor de ijzerproductie.

17e eeuwse waterleiding

Bezoekers kunnen zich verbazen over de 17e -eeuwse kannenbuizen, de oudste waterleiding van Deurne, gevonden op de Peelrandbreuk in de buurt van de spoorwegovergang in de Zeilberg. De kannenbuizen zijn beschikbaar gesteld door Heemkundekring N.N. Ouwerling

Zonne-energie-spel Wat hoort bij wat?

Begin juni wordt dit nieuwe spel over de Peelrandbreuk op de Ossenbeemd geplaatst. Hier kunnen bezoekers hun kennis van de Peelrandbreuk testen.

Fiets- en wandelroutes over de Peelrandbreuk

Inmiddels zijn er een tweetal wandelroutes in de omgeving van de Ossenbeemd uitgezet: een kleine route, de Kasteelwandeling, van 2,5 km en een grotere van 8 of 10 km “Over de Peelrandbreuk en langs de Vlier”. Daarnaast is in samenwerking met Bijzonder Brabants een fietsroute “Over de Peelrandbreuk” in ontwikkeling van ongeveer 25 km. Samen met bijzonder Brabants worden gedurende het seizoen speciale arrangementen samengesteld, waarmee de fietsroute te combineren is.

De routes starten alle op de parkeerplaats van de Ossenbeemd.

Mini-expositie

Gasloos & duurzaam wonen

Parallel aan de expositie over de peelrandbreuk wordt het duurzaamheidscircuit van de Ossenbeemd gedurende dezelfde periode uitgebreid met een mini-expositie Gasloos & duurzaam wonen, specifiek gericht op kinderen/gezinnen. Zij kunnen op een speelse manier van alles en nog wat over het brede onderwerp duurzaamheid:

  • Hoe kun je flink op je energierekening bezuinigen?
  • Waar verspil je zonder het te weten?
  • Hoe levert jouw tuin een bijdrage aan biodiversiteit?
  • Wat is een voedselbos of een eetbare tuin?
  • Zonnepanelen, zonnecollectoren, een warmtepomp: wat zijn dat nou eigenlijk?

Een mooie tijdelijke uitbreiding van het Energieloket van, dat een vast onderdeel is op de Ossenbeemd.

De expositie wordt formeel geopend door het College van B. en W. van de gemeente Deurne samen met de bestuurder van het Waterschap Aa en Maas, dhr. Ernest de Groot, op zondag 13 juni om 15.00 uur.

Beide exposities lopen van 13 juni- 1 november

Openingstijden: zondag tot en met vrijdag, 13.00 – 17.00 uur.

Haageind 31, 5751BB Deurne

Toegang gratis tijdens reguliere openingstijden.

Groepsbezoek buiten reguliere openingstijden: € 2,50 p.p. met een minimum van € 25,=. Reserveringen via mail aan  info@ossenbeemd.nl

Zie tevens onze website voor speciale arrangementen