Fijn! Je wilt lid worden van de Ossenbeemd!

We werken zonder structurele subsidies en zijn heel blij dat je ons op deze manier wilt ondersteunen. Met jouw bijdrage kunnen we de Ossenbeemd in stand houden en ook nog regelmatig vernieuwingen doorvoeren. Je ontvangt, als je dat aangeeft,  onze digitale nieuwsbrief (De Ossenhoorn), waarmee we je op de hoogte houden van onze activiteiten.

De Ossenbeemd is ANBI-erkend. Dat betekent, dat onder bepaalde voorwaarden, giften (zoals uw bijdrage als vriend van de Ossenbeemd) aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.  manvrouw
  Na het verzenden van dit formulier ontvang ik graag

  jaarlijkseenmalig

  een betaalverzoek met een bedrag van

  euro.


  Hebt u nog vragen of opmerkingen?


  We schrijven het bedrag niet automatisch af, maar sturen je jaarlijks een betaalverzoek.

  Heb je vragen over je donatie?
  Mail gerust met onze penningmeester: penningmeester@ossenbeemd.nl