Vriend worden van de Ossenbeemd

We zijn heel blij als je vriend wordt van de Ossenbeemd en ons op die manier wilt ondersteunen. Een richtbedrag is daarbij 25 euro per jaar, maar je bepaalt het zelf. Met jouw bijdrage kunnen we de Ossenbeemd in stand houden en ook nog regelmatig vernieuwingen doorvoeren. Je ontvangt, als je dat aangeeft,  onze digitale nieuwsbrief (De Ossenhoorn), waarmee we je op de hoogte houden van onze activiteiten.

De Ossenbeemd is ANBI-erkend. Dat betekent, dat onder bepaalde voorwaarden, giften (zoals uw bijdrage als vriend van de Ossenbeemd) aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
  manvrouw


  Na het verzenden van dit formulier ontvang ik graag
  jaarlijkseenmalig
  een betaalverzoek met een bedrag vaneuro.

  Hebt u nog vragen of opmerkingen?  We schrijven het bedrag niet automatisch af, maar sturen je jaarlijks een betaalverzoek.

  Heb je vragen over je donatie?
  Mail gerust met onze penningmeester: penningmeester@ossenbeemd.nl