Met je schoolklas naar de Ossenbeemd

De scholengidsen van de Ossenbeemd verzorgen diverse natuurexcursies voor verschillende leeftijdsgroepen.

Deze worden georganiseerd in de periode april/mei/juni/juli en augustus/september/oktober op woensdag- en donderdagmorgen.

Voor de scholen en groepen in Deurne zijn er geen kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  Voor scholen en groepen buiten Deurne wordt een vergoeding gevraagd.

Alle basisscholen in de gemeente Deurne krijgen een uitnodiging om aan de excursies deel te nemen en kunnen zich dan hiervoor aanmelden.

De duur van de excursies is ongeveer 1½ uur voor de bovenbouw en 1 uur voor de onderbouw.

Na aanmelding voor een excursie ontvangt u lesmateriaal om de leerlingen vertrouwd te maken met het thema.

Info voor het basis- en het voortgezet onderwijs: educatie@ossenbeemd.nl

Mogelijke excursies:

  • Bijen voor groep 1,2,3,4
  • Bomenpad voor groep 5,6
  • Vlinders voor groep 5,6
  • Bijen voor groep 6,7,8
  • Bos voor groep 7,8
  • Duurzaamheidcircuit voor groep 7,8 en vo
  • De “Weg van het water” voor groep 7,8 en vo
ossenbeemd met kinderen